Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Obsługi Interesanta: +48 41 370 51 33

Sekretariat: +48 41 370 51 00, +48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Świetlica Środowiskowa

Regulamin Świetlicy

 

Świetlica Środowiskowa ul. Kościuszki 2a , 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 5135
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

(w okresie wakacyjnym, ferii zimowych oraz w dniach wolnych od szkoły, godziny otwarcia Świetlicy Środowiskowej mogą ulec zmianie w związku ze zgłaszanymi potrzebami wychowanków lub rodziców)

Uczestnikami zajęć w świetlicy mogą być:

 • dzieci od 5 roku życia
 • młodzież
 • dorośli (rodzice, nauczyciele i inne osoby dorosłe mające problemy rodzinne, wychowawcze, społeczne)

Do Świetlicy Środowiskowej przyjmowane są dzieci i młodzież:

 • na ich prośbę/za zgodą rodziców/opiekuna prawnego/;
 • na prośbę rodziców/opiekuna prawnego;
 • na wniosek szkoły, sądu czy innej osoby, instytucji, która stwierdza taką potrzebę;

Placówka zapewnia dzieciom w szczególności:

 • pomoc w nauce;
 • organizacje czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacje zabaw i zajęć sportowych;
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny;
 • prace wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych,
  koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu;
 • kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem;
 • stałą współprace ze szkołą, sądem itp.;

Świetlica Środowiskowa oferuje:

 • Gry:
  • bulle;
  • koszykówka;
  • piłka ręczna;
  • piłka nożna;
  • bilard;
  • ping pong;
  • piłkarzyki;
 • Zabawy:
  • chodzenie na szczudłach;
  • rola bola
  • trampolina;
  • tablica Multimedialna
 • Komputery z dostępem do Internetu