Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Obsługi Interesanta: +48 41 370 51 33

Sekretariat: +48 41 370 51 00, +48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Deklaracja dostępności

Zarządzenie Nr 11/2021
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Busku-Zdroju z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie wprowadzenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju wzoru wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej oraz Rejestru wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej [ pdf ].

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej [ odt ].

Rejestr wniosków o zapewnienie dostępności [ odt ].

Raport o stanie zapewniania dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Stan w dniu 01.01.2021 [ pdf ].

Deklaracja dostępności strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mgops.busko.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • niektóre treści znajdują się w formie skanów,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących (nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kania.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 41 370 51 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Anna Kania
 • Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
  ul. T. Kościuszki 2A
  28-100 Busko-Zdrój
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 41 370 51 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. T. Kościuszki 2A, 28-100 Busko-Zdrój
Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu ulicy dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych i starszych. Nie ma schodów, pętli indukcyjnych oraz windy, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, bez windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia biurowe na parterze. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym 1 miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.