Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Obsługi Interesanta: +48 41 370 51 33

Sekretariat: +48 41 370 51 00, +48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Noclegownia

Prawo do korzystania z noclegowni mają bezdomni mężczyźni , którzy pochodzą z Gminy Busko-Zdrój.

Placówka jest czynna w okresie zimowo - wiosennym , od 1listopada do 31 marca każdego roku z zachowaniem nastepującego porządku:

a) godziny przyjęć na nocleg: 18.00 - 8.00

b) cisza nocna: 23.00 - 6.00

c) prace porządkowe: 6.00 - 8.00

 

Regulamin porządkowy noclegowni dla Bezdomnych przy MGOPS Busko-Zdrój