Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 51 00

+48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Informacje

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju Dział Świadczeń Rodzinnych Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem" można składać:

 

Wzory druków zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Link

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Działu: Urszula Sikora - tel. 41 370 51 32

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Referenci: Patrycja Mierzwa  - tel. 41 370 51 28
Pomoc administracyjna: Kubicka Ewa, Małgorzata Tomczyk, Dominika Łachut - tel. 41 370 51 28

Zespół ds. Świadczeń Wychowawczych
Referenci: Katarzyna Marciniak  - tel. 41 370 51 39
Pomoc administracyjna: Żaneta Wójcicka, Ilona Bąk - tel. 41 370 51 39

 

Przyjmowanie wniosków dotyczących

świadczeń rodzinnych

codziennie - pokój nr 1  na parterze

godz. 7.00 – 15.00

 

 UWAGA!
Informujemy, że w przypadku gdy jedno z rodziców dziecka jest legalnie zatrudnione poza granicami kraju organem właściwym do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Wnioskodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie organ wypłacający świadczenia rodzinne.

 

Przyjmowanie wniosków dotyczących

świadczeń wychowawczych

pokój nr 2a  na parterze

godz. 7.00 – 15.00

tel. 41 370 51 39

 

 Terminy wypłat Świadczeń Wychowawczych w 2021 roku

21.01.2021 r. (czwartek)
16.02.2021 r. (wtorek)
16.03.2021 r. (wtorek)
15.04.2021 r. (czwartek)
18.05.2021 r. (wtorek)
15.06.2021 r. (wtorek)
15.07.2021 r. (czwartek)
17.08.2021 r. (wtorek)
16.09.2021 r. (czwartek)
14.10.2021 r. (czwartek)
16.11.2021 r. (wtorek)
16.12.2021 r. (czwartek)

 Terminy wypłat Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 2021 r.

26.01.2021 r.     Styczeń
23.02.2021 r.     Luty
25.03.2021 r.     Marzec
27.04.2021 r.     Kwiecień
25.05.2021 r.     Maj
24.06.2021 r.     Czerwiec
27.07.2021 r.     Lipiec
26.08.2021 r.     Sierpień
23.09.2021 r.     Wrzesień