Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Obsługi Interesanta: +48 41 370 51 33

Sekretariat: +48 41 370 51 00, +48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Informacje

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju Dział Świadczeń Rodzinnych Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem" można składać:

 

Wzory druków zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Link

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Działu: Urszula Sikora - tel. 41 370 51 32

Pomoc administracyjna: Kubicka Ewa, Żaneta Wójcicka,Dominika Łachut - tel. 41 370 51 28
Referenci: Katarzyna Marciniak  - tel. 41 370 51 28
Pomoc administracyjna: Dorota Długosz, Michał Malesza  - tel. 41 370 51 39

Biuro Obsługi Interesanta
Pomoc administracyjna: 
 Barbara Januszczyk - tel. 41 370 51 33 

 

Przyjmowanie wniosków dotyczących

świadczeń rodzinnych

codziennie - pokój nr 1  na parterze

godz. 7.00 – 15.00

 

 UWAGA!
Informujemy, że w przypadku gdy jedno z rodziców dziecka jest legalnie zatrudnione poza granicami kraju organem właściwym do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Wnioskodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie organ wypłacający świadczenia rodzinne.

 

Przyjmowanie wniosków dotyczących

świadczeń wychowawczych

pokój nr 2a  na parterze

godz. 7.00 – 15.00

tel. 41 370 51 39

 

 Terminy wypłat Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 2022/2023 r.

25.10.2022 r.   październik 2022 r.
24.11.2022 r.   listopad 2022 r.
20.12.2022 r.   grudzień 2022 r.
26.01.2023 r.   styczeń 2023 r.
23.02.2023 r.   luty 2023 r.
23.03.2023 r.   marzec 2023 r.
25.04.2023 r.   kwiecień 2023 r.
25.05.2023 r.   maj 2023 r.
27.06.2023 r.   czerwiec 2023 r.
25.07.2023 r.   lipiec 2023 r.
24.08.2023 r.   sierpień 2023 r.
26.09.2023 r.   wrzesień 2023 r.