Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 51 00

+48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Kadra

Dyrektor MGOPS Busko-Zdrój

Anna Kania

 

Dział Pomocy Środowiskowej

Zastępca Dyrektora: Joanna Jabłońska - tel. 41 370 51 25
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej: Sylwia Przodo - tel. 41 370 51 17

Sekcja Świadczeń Finansowych
Specjaliści pracy socjalnej: Beata Lipiec, Marzena Dybka - tel. 41 370 51 31
Specjaliści pracy socjalnej: Dorota Żmuda - tel. 41 370 51 40

Sekcja Pracy Socjalnej
Specjaliści pracy socjalnej: Krystyna Błaszczyk, Elżbieta Ściubisz - tel. 41 370 51 22 
Specjaliści pracy socjalnej: Beata Gwadera - tel. 41 370 51 14

Sekcja ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym
Specjaliści pracy socjalnej: Danuta Wołczyńska - tel. 41 370 51 13
Specjaliści pracy socjalnej: Monika Nowak, Radosław Ciepliński - tel. 41 370 51 13

Sekcja ds. pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym oraz aktywizacji społecznej i zawodowej
Specjaliści pracy socjalnej: Beata Cieplińska - tel. 41 370 51 40

Sekcja usług dla rodzin, asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Specjaliści pracy socjalnej: Agata Tokarz, Anna Bernat, Anna Kawalec - tel. 41 370 51 37
Asystenci rodziny: Mariusz Majcher, Sędek Anna- tel. 41 370 51 27 

Sekcja ds. decyzji administracyjnych
Pomoc administracyjna: Małgorzata Durnaś - tel. 41 370 51 17

 

Dział Finansowo Księgowy

Główny Księgowy: Barbara Lech - tel. 41 370 51 26
Księgowy: Joanna Piwowarczyk - tel. 41 370 51 26

Referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych: Helena Śledź - tel. 41 370 51 16
Pomoc administracyjna: Anna Byczkowska - tel. 41 370 51 30

 

Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Administracji

Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego: Małgorzata Pajor - tel. 41 370 51 20

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Działu: Urszula Sikora - tel. 41 370 51 32

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Referenci: Patrycja Mierzwa  - tel. 41 370 51 28
Pomoc administracyjna: Kubicka Ewa, Dominika Łachut - tel. 41 370 51 28

Zespół ds. Świadczeń Wychowawczych
Referenci: Katarzyna Marciniak  - tel. 41 370 51 39
Pomoc administracyjna: Żaneta Wójcicka, Ilona Bąk - tel. 41 370 51 39

Biuro Obsługi Interesanta
Referent: Hubert Błaszczyk - tel. 41 370 51 33

 

Dział Aktywizacji i Integracji Dzieci i Młodzieży oraz Seniorów

Wychowawca - Opiekun: Emil Margiel - tel. 41 370 51 35
Wychowawca - Opiekun: tel. 41 370 51 44
Pomoc administracyjna:  Teresa Leszczyńska - tel. 41 370 51 35

Klub Seniora - tel. 41 370 51 47
Instruktor Kulturalno-Oświatowy Klubu Seniora:  Paweł Karolczak
Instruktor Terapii Zajęciowej:
Agnieszka Smorga

 

Sekcja ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych oraz Stypendiów Szkolnych

referenci: Danuta Płachta - tel. 41 370 51 18

  

Samodzielne Stanowisko Sekretarki / Koordynator ds. dostępności

Pomoc Administracyjna: Agnieszka Sagan - tel. 41 370 51 00, 41 378 44 42

  

Samodzielne Stanowisko Sprzątaczki

Małgorzata Jaroszek, Elżbieta Baran, Beata Gajska

 

Samodzielne Stanowisko Kierowcy

Arkadiusz Trzcionka - tel. 41 370 51 29

 

Robotnik gospodarczy

Włodzimierz Chmielewski

 

Inspektor Ochrony Danych 

Katarzyna Irla-Sztefko - tel. 41 370 52 60