Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Obsługi Interesanta: +48 41 370 51 33

Sekretariat: +48 41 370 51 00, +48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Kadra

Dyrektor MGOPS Busko-Zdrój

Anna Kania

 

Biuro Obsługi Interesanta
tel. 41 370 51 33
 

Dział Pomocy Środowiskowej

Zastępca Dyrektora: Joanna Jabłońska - tel. 41 370 51 25
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej: Sylwia Przodo - tel. 41 370 51 17

Sekcja Świadczeń Finansowych
Specjaliści pracy socjalnej: Beata Lipiec, Marzena Dybka - tel. 41 370 51 31

Sekcja Pracy Socjalnej
Specjaliści pracy socjalnej: Krystyna Błaszczyk, Elżbieta Ściubisz - tel. 41 370 51 22 
Specjaliści pracy socjalnej: Beata Gwadera - tel. 41 370 51 14

Sekcja ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym
Specjaliści pracy socjalnej: Monika Nowak, Radosław Ciepliński, Anna Sędek - tel. 41 370 51 13

Sekcja ds. pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym oraz aktywizacji społecznej i zawodowej
Specjaliści pracy socjalnej: Beata Cieplińska, Ilona Bąk - tel. 41 370 51 40

Sekcja usług dla rodzin, asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Specjaliści pracy socjalnej: Agata Tokarz, Anna Bernat, Anna Kawalec - tel. 41 370 51 37
Asystenci rodziny: Mariusz Majcher, Anna Dolata-Michalska- tel. 41 370 51 27 

Sekcja ds. decyzji administracyjnych
Pomoc administracyjna: Małgorzata Durnaś - tel. 41 370 51 17

 

Dział Finansowo Księgowy

Główny Księgowy: Barbara Lech - tel. 41 370 51 26
Księgowy: Joanna Piwowarczyk - tel. 41 370 51 26

Referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych: Helena Śledź - tel. 41 370 51 16
Pomoc administracyjna: Anna Byczkowska - tel. 41 370 51 30

 

Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Administracji

Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego: Małgorzata Pajor - tel. 41 370 51 20

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Działu: Urszula Sikora - tel. 41 370 51 32
Pomoc administracyjna: Kubicka Ewa, Żaneta Wójcicka,Dominika Łachut - tel. 41 370 51 28
Referenci: Katarzyna Marciniak  - tel. 41 370 51 28
Pomoc administracyjna: Dorota Długosz, Michał Malesza  - tel. 41 370 51 39

Biuro Obsługi Interesanta
Pomoc administracyjna: 
 Barbara Januszczyk - tel. 41 370 51 33 

 

 Dział Aktywizacji i Integracji Dzieci i Młodzieży oraz Seniorów

Kierownik działu: Ola Majcher - tel. 41 370 51 35
Pomoc administracyjna:
 Teresa Leszczyńska

Klub Seniora - tel. 41 370 51 47
Instruktor Kulturalno-Oświatowy Klubu Seniora:  Paweł Karolczak
Instruktor Terapii Zajęciowej:
Agnieszka Smorga
Pomoc administracyjna:  Krawczyk Natalia

 

Sekcja ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych oraz Stypendiów Szkolnych

referenci: Danuta Płachta, Patrycja Mierzwa - tel. 41 370 51 18

  

Samodzielne Stanowisko Sekretarki / Koordynator ds. dostępności

Pomoc Administracyjna: Agnieszka Sagan - tel. 41 370 51 00, 41 378 44 42

  

Samodzielne Stanowisko Sprzątaczki

Małgorzata Jaroszek, Elżbieta Baran, Beata Gajska

 

Samodzielne Stanowisko Kierowcy

Arkadiusz Trzcionka - tel. 41 370 51 29

 

Robotnik gospodarczy

Włodzimierz Chmielewski

 

Inspektor Ochrony Danych 

Katarzyna Irla-Sztefko - tel. 41 370 52 60