Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 51 00

+48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Sprawozdania finansowe

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2022 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od począrku roku do dnia 30 kwietnia roku 2022 [ pdf ]

Informacja dodatkowa do bilansu 2021 [ pdf ]

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa do bilansu 2021r.'' [ pdf ]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na dzień 31-12-2021r. [ pdf ]

Rachunek zysków i strat jednostki sporzadzony na dzień 31-12-2021r. [ pdf ]

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021r. [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2022 [ pdf ]

Rb-27ZZ sprawozd. z wykonan. planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconym jedn. samorządu teryt. ustawami za okres od początku roku do końca I kwartału roku 2022 [ pdf ]

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku [ pdf ]

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki budżetowej wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku [ pdf ]

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki budżetowej wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku [ pdf ]

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracjio rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy I kwartał roku 2022 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 28 lutego roku 2022 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 28 lutego roku 2022 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2022 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorzadowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2022 [ pdf ]

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku [ pdf ]
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki budżetowej wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku [ pdf ]
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki budżetowej wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku [ pdf ]
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2021 [ pdf ]
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 [ pdf ]
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 [ pdf ]
Rb-27ZZ sprawozd. z wykon. planu dochodów związanych z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych jedn. samorządu teryt. ustawami za okres od początku roku do końca IV kw. roku 2021 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorzadowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 listopada roku 2021 [ pdf ]
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorzadowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 listopada roku 2021 [ pdf ]