Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Obsługi Interesanta: +48 41 370 51 33

Sekretariat: +48 41 370 51 00, +48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Sprawozdania finansowe

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2023 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2023 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 [ pdf ]

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonan. planu doch. związanych z real. zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. jedn. samorządu teryt. ustawami za okres od początku roku do końca IV kw.roku 2022 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 [ pdf ]

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administr. rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2022 [ pdf ]

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finans. jedn. budżet. według stanu na koniec IV kwartału 2022 roku [ pdf ]

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku [ pdf ]

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu teryt. zadań zleconych wg stanu na koniec IV kw. 2022 roku [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 listopada roku 2022 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 listopada roku 2022 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorzadowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 października 2022 roku [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 października roku 2022 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 [ pdf ]
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów zwiaz. z real. zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych jedn sam. teryt. ustawami za okres od początku roku do konca III kwartału roku 2022 [ pdf ]
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 [ pdf ]
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał roku 2022 [ pdf ]
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki budżetowej wg stanu na koniec III krartału 2022 roku [ pdf ]
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku [ pdf ]
Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 sierpnia roku 2022 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 sierpnia roku 2022 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 31 lipca roku 2022 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 lipca roku 2022 [ pdf ].