Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 51 00

+48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Sprawozdania finansowe

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 sierpnia 2021r [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 sierpnia 2021r [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 lipca roku 2021 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 lipca roku 2021 [ pdf ]

RB-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych zsprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 [ pdf ]

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku [ pdf ]

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jadnostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2021 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 [ pdf ]

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku [ pdf ]

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stania należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 maja roku 2021 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 maja roku 2021 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2021 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2021 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 [ pdf ]
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki budżetowej wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku [ pdf ]
RB-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku [ pdf ]
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku [ pdf ]
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2021 [ pdf ]
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2021 [ pdf ]
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 28 lutego roku 2021 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 28 lutego roku 2021 [ pdf ]

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2021 [ pdf ]

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2021 [ pdf ]