Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 51 00

+48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Czyste Powietrze

Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych.

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny:

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku –Zdroju

ul. Kościuszki 2a

28-100 Busko-Zdrój

Godziny otwarcia punktu:

8:00–10:30 w poniedziałki i wtorki

12:00–14:30 w środę i czwartki

tel.413705139, 413705134

 

Informacja dla mieszkańców [ pdf ]

Instrukcja składania wniosku krok po kroku - aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze [ pdf ]

Wzory wniosków 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 9.08.2021r. (poniedziałek) oraz 10.08.2021 r.(wtorek) nie odbędą się konsultacje w ramach Programu Czyste Powietrze.

Jednocześnie informujemy, iż jednorazowo w dniu 13.08.2021 r. ( piątek ) w/w konsultacje odbędą się w godzinach od 7:00 do 12:00.

Nadmienić należy, iż w kolejnych tygodniach powyższe konsultacje pozostają bez zmian tj.

- poniedziałek w godz. od 8:00 do 10:30

- wtorek w godz. od 8:00 do 10:30

- środa w godz. od 12:00 do 14:30

- czwartek w godz. od 12:00 do 14:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od
1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Komunikat NFOŚiGW dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych [ pdf ]

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły do jego wdrażania.

Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

Aktualnie pierwszymi bankami, które rozpoczynają akcję kredytową są: Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska.

Więcej informacji o programie, w tym osobach uprawnionych do składnia wniosków, rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinansowania, a także kryteriach wyboru przedsięwzięć i warunkach dofinansowania, można znaleźć w Portalu Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (zakładka wymagana dokumentacja – ścieżka bankowa) oraz na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/