Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 51 00

+48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Czyste Powietrze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 31.03.2022 r. o godz. 16:30 w Świetlicy Wiejskiej w Dobrowodzie odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze".

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 14.12.2021 r. o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Oleszkach odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze".

W dniu 14.12.2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w Oleszkach odbyło się kolejne spotkanie informacyjne z mieszkańcami pobliskich miejscowości w ramach realizowanego programu „Czyste Powietrze”. W związku z sytuacją epidemiologiczną odbyło się ono ze szczególnym zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Organizatorem spotkania był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, w którym to mieści się Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W trakcie spotkania mieszkańcy dowiedzieli się gdzie można składać wnioski do programu, na co można dostać dofinansowanie, jakie dokumenty wymagane są do rozliczenia dotacji. Po oficjalnej prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań oraz wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach.

W dniu 30.09.2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Szańcu odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami pobliskich miejscowości w ramach realizowanego programu „Czyste Powietrze”. Organizatorem spotkania był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, w którym to mieści się Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.W trakcie spotkania mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi założeniami powyższego programu oraz rodzajami przedsięwzięć, na które mogą uzyskać dofinansowanie. Po oficjalnej prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań oraz wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach.

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 30.09.2021 r. o godz.16:30 w Wiejskim Domu Kultury w Szańcu odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych.

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny:

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku –Zdroju

ul. Kościuszki 2a

28-100 Busko-Zdrój

Godziny otwarcia punktu:

8:00–10:30 w poniedziałki i wtorki

12:00–14:30 w środę i czwartki

tel.413705139, 413705134

 

Informacja dla mieszkańców [ odp ]

Instrukcja składania wniosku krok po kroku - aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze [ pdf ]

Wzory wniosków 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 9.08.2021r. (poniedziałek) oraz 10.08.2021 r.(wtorek) nie odbędą się konsultacje w ramach Programu Czyste Powietrze.

Jednocześnie informujemy, iż jednorazowo w dniu 13.08.2021 r. ( piątek ) w/w konsultacje odbędą się w godzinach od 7:00 do 12:00.

Nadmienić należy, iż w kolejnych tygodniach powyższe konsultacje pozostają bez zmian tj.

- poniedziałek w godz. od 8:00 do 10:30

- wtorek w godz. od 8:00 do 10:30

- środa w godz. od 12:00 do 14:30

- czwartek w godz. od 12:00 do 14:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od
1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Komunikat NFOŚiGW dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych [ pdf ]