Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Obsługi Interesanta: +48 41 370 51 33

Sekretariat: +48 41 370 51 00, +48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUSKU-ZDROJU

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy – Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” realizowanego przez Gminę Busko-Zdrój/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju

(stanowisko nie urzędnicze)

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027. Priorytet FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].
Oświadczenie [ pdf ].
Oświadczenie do procedury naboru [ pdf ].