Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 51 00

+48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Dobry Start

Sekcja Świadczeń Dobry Start mieści się w budynku MGOPS

w Busku -Zdroju ul.Kościuszki 2a pok. nr 4

tel. 41 370 51 39

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, iż od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lipca do 30 listopada wnioski będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów. 

Dokumenty i dane niezbędne do założenia profilu na PUE ZUS i złożenia wniosku 300+

  1. Dane dziecka – PESEL, data urodzenia, nazwisko, imię, zeskanowane orzeczenie o niepełnosprawności – jeżeli takie orzeczenie posiada, nazwę i adres szkoły do której uczęszcza dziecko
  2. Dane rodzica/opiekuna - PESEL, data urodzenia, dowód osobisty, nazwisko, imię, adres zamieszkania
  3. Aktywny adres mailowy i hasło do skrzynki mailowej
  4. Nr rachunku bankowego – świadczenie wypłacane jest tylko na rachunek w banku

Dodatkowo, jeżeli Ciebie taka sytuacja dotyczy są wymagane:

  1. Zeskanowany akt urodzenia dziecka – jeżeli dziecko nie posiada nadanego numeru PESEL
  2. Zeskanowany dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce – dot. cudzoziemców
  3. Zeskanowane orzeczenie sądu potwierdzające opiekę naprzemienną – jeżeli rodzice sprawują opiekę naprzemiennie

Wniosek można złożyć tylko w formie elektronicznej.

 

Szczegóły na stronie www.zus.pl (Świadczenie z programu Dobry Start)