W ramach szeroko zakrojonego programu integracji pomiędzy poszczególnymi grupami seniorów w dniu 7 lipca odwiedzili nas seniorzy uczęszczający do Klubu Seniora w Chmielniku. Na wstępie goście zostali zapoznani z historią powstania buskiego Klubu oraz jego bieżącą działalnością. Przy słodkim poczęstunku, napojach chłodzących, kawie i herbacie seniorzy i pracownicy obu Klubów wymieniali się swoimi spostrzeżeniami, obserwacjami i doświadczeniami z działalności klubowej. Następnie przy akompaniamencie akordeonu seniorzy obu Klubów rozpoczęli wspólną zabawę, śpiewając ulubione piosenki i przyśpiewki. Po wymianie drobnych upominków pomiędzy współpracownikami Klubów grupa seniorów z Chmielnika udała się pod nadzorem Pani kierownik Magdaleny Żak na zwiedzanie Buska-Zdroju, a w szczególności Parku Zdrojowego i nowo otwartej tężni solankowej, która jest największą i najnowocześniejszą w Polsce.

Wizyta udowodniła jak bardzo potrzebne i efektywne mogą być takie spotkania i jak wiele korzyści może przynieść współpraca obu Klubów. Wszyscy opiekunowie i instruktorzy razem przedyskutowali możliwe formy współpracy oraz ustalili wstępnie termin wspólnej zabawy seniorów z Chmielnika i Buska-Zdroju.