Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej na dzień 31.07.2020 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2020 [ pdf ]