Bilans jednostki budżetowej [ pdf ].
Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków – przychody i koszty [ pdf ].
Informacja dodatkowa [ pdf ].
Rachunek zysków i strat jednostki [ pdf ].
Zestawienie zmian funduszu jednostki [ pdf ].
Wyciąg danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” [ pdf ].