Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodow budzetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 września 2020r [pdf]

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2020 [pdf]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 [pdf]

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2020 [pdf]

Rb-N Kwartalne sprawozzdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [pdf]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji [pdf]

Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych [pdf]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorzadowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31.08.2020 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.08.2020 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej na dzień 31.07.2020 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2020 [ pdf ]

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 30.06.2020 [ pdf ]
Rb-27ZZ  - za okres od początku roku do końca II kwartału 2020r [ pdf ]
Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych samorzadowej jednostki budzetowej na dzien 30.06.2020 [ pdf ]
Rb-50 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jadnostkom samorządu terytorialnego ustawami- okres sprawozdawczy II kwartał 2020r. [ pdf ]
Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2020 r. [ pdf ]
Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wegług stanu na koniec II kwartału 2020r. [ pdf ]
Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych według stanu na koniec II kwartału 2020 r. [ pdf ]

Bilans jednostki budżetowej [ pdf ].
Informacja dodatkowa [ pdf ].
Rachunek zysków i strat jednostki [ pdf ].
Zestawienie zmian funduszu jednostki [ pdf ].

Bilans jednostki budżetowej [ pdf ].
Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków – przychody i koszty [ pdf ].
Informacja dodatkowa [ pdf ].
Rachunek zysków i strat jednostki [ pdf ].
Zestawienie zmian funduszu jednostki [ pdf ].
Wyciąg danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” [ pdf ].