Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 28 lutego roku 2021 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 28 lutego roku 2021 [ pdf ]

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2021 [ pdf ]

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2021 [ pdf ]

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 [ pdf ]
Rb-27ZZ  - za okres od początku roku do końca roku 2020r [ pdf ]
Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych samorzadowej jednostki budzetowej na dzien 31.12.2020 [ pdf ]
Rb-50 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jadnostkom samorządu terytorialnego ustawami- okres sprawozdawczy rok 2020r. [ pdf ]
Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec roku 2020 r. [ pdf ]
Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wegług stanu na koniec roku 2020r. [ pdf ]
Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych według stanu na koniec roku 2020 r. [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorzadowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 listopada roku 2020 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorzadowej jednostki budżetowej za okres sprzwozdawczy od początku roku do dnia 30 listopada roku 2020 [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 października roku 2020 [ pdf ]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budzetowej na okres od początku roku do dnia 31 października roku 2020 [ pdf ]