Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Dyrektor MGOPS Busko-Zdrój

Anna Kania

 

Dział Pomocy Środowiskowej

Zastępca Dyrektora: Joanna Jabłońska - tel. 41 370 51 25

Sekcja Świadczeń Finansowych
Specjaliści pracy socjalnej: Beata Lipiec, Renata Urban - tel. 41 370 51 31
Pracownik socjalny: Mariusz Majcher  - tel. 41 370 51 34

Sekcja Pracy Socjalnej
Specjaliści pracy socjalnej: Krystyna Błaszczyk, Elżbieta Ściubisz, Beata Gwadera - tel. 41 370 51 22

Sekcja ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym
Specjaliści pracy socjalnej: Danuta Wołczyńska, Sylwia Przodo - tel. 41 370 51 13
Specjaliści pracy socjalnej: Monika Nowak, Radosław Ciepliński - tel. 41 370 51 14

Sekcja ds. pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym oraz aktywizacji społecznej i zawodowej
Pracownicy socjalni: Beata Cieplińska, Dorota Żmuda - tel. 41 370 51 13
Asystenci rodziny:
Marta Mazur, Anna Sędek - tel. 41 370 51 27

Sekcja usług dla rodzin, asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Specjaliści pracy socjalnej: Agata Tokarz, Anna Bernat - tel. 41 370 51 40
 

Sekcja ds. decyzji administracyjnych
Pracownik socjalny: Justyna Kasza - tel. 41 370 51 17
Pomoc administracyjna: Małgorzata Durnaś

Dział Finansowo Księgowy

Główny Księgowy: Barbara Lech - tel. 41 370 51 26
Księgowy: Joanna Piwowarczyk - tel. 41 370 51 26

Referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych: Helena Śledź - tel. 41 370 51 16
Pomoc administracyjna: Anna Byczkowska - tel. 41 370 51 30

 

Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Administracji

Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego:
Małgorzata Pajor - tel. 41 370 51 20

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Działu: Urszula Sikora - tel. 41 370 51 32

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Referenci: Patrycja Mierzwa  - tel. 41 370 51 28
Pomoc administracyjna: Kubicka Ewa, Piotrowska Magdalena

Zespół ds. Świadczeń Wychowawczych
Referenci: Katarzyna Marciniak  - tel. 41 370 51 39
Pomoc administracyjna: Żaneta Wójcicka

Biuro Obsługi Interesanta
Referent: Małgorzata Tomczyk - tel. 41 370 51 33

 

Dział Aktywizacji i Integracji Dzieci i Młodzieży oraz Seniorów

Kierownik Działu
: Ola Kowalska - tel. 41 370 51 35
Instruktor ds. Kulturalno Oświatowych Świetlicy Środowiskowej:  - tel. 41 370 51 35

Klub Seniora - tel. 41 370 51 47
Instruktor Kulturalno-Oświatowy Klubu Seniora:  Paweł Karolczak
Instruktor Terapii Zajęciowej:
Agnieszka Smorga
Wychowawca - Opiekun: Emil Margiel

 

Sekcja ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych oraz Stypendiów Szkolnych

referenci: Danuta Płachta, Grażyna Janik - tel. 41 370 51 18

  

Samodzielne Stanowisko Sekretarki

Pomoc Administracyjna: Agnieszka Sagan - tel. 41 370 51 00, 41 378 44 42

  

Samodzielne Stanowisko Sprzątaczki

Małgorzata Jaroszek, Elżbieta Baran

 

Samodzielne Stanowisko Kierowcy

Arkadiusz Trzcionka - tel. 41 370 51 29