Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Dyrektor MGOPS Busko-Zdrój

Anna Kania

 

Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik Działu: Joanna Jabłońska - tel. 41 370 51 25

Sekcja Świadczeń Finansowych
Specjaliści pracy socjalnej: Radosław Ciepliński, Renata Urban - tel. 41 370 51 31
Specjaliści pracy socjalnej: Teresa Kocjan, Beata Lipiec - tel. 41 370 51 37

Sekcja Pracy Socjalnej
Specjaliści pracy socjalnej: Krystyna Błaszczyk, Elżbieta Ściubisz - tel. 41 370 51 22

Sekcja ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym
Specjaliści pracy socjalnej: Danuta Wołczyńska, Anna Bernat  - tel. 41 370 51 15
Specjaliści pracy socjalnej: Monika Nowak, Agata Żmuda-Dąbroś  - tel. 41 370 51 14

Sekcja ds. pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym oraz aktywizacji społecznej i zawodowej
Pracownicy socjalni: Beata Cieplińska, Beata Gwadera - tel. 41 370 51 13
Asystenci rodziny:
Marta Mazur, Anna Sędek - tel. 41 370 51 13

Sekcja usług dla rodzin, asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Specjaliści pracy socjalnej: Agata Tokarz, Marzena Dybka - tel. 41 370 51 40
Pracownik socjalny: Mariusz Majcher41 370 51 40

 

Sekcja ds. decyzji administracyjnych
Pracownik socjalny: Justyna Kasza - tel. 41 370 51 27
Referent:
Hubert Błaszczyk - tel. 41 370 51 17

 

Dział Finansowo Księgowy

Główny Księgowy: Barbara Lech - tel. 41 370 51 26
Księgowy: Joanna Piwowarczyk - tel. 41 370 51 26

Referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych: Helena Śledź - tel. 41 370 51 16
Pomoc administracyjna: Anna Byczkowska - tel. 41 370 51 30

 

Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Administracji

Referent:
Małgorzata Pajor - tel. 41 370 51 20

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Działu: Urszula Sikora - tel. 41 370 51 32
Specjalista pracy socjalnej: Dorota Żmuda - tel. 41 370 51 31

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Referenci: Patrycja Mierzwa  - tel. 41 370 51 28

Zespół ds. Świadczeń Wychowawczych
Referenci: Katarzyna Marciniak  - tel. 41 370 51 39
Pomoc administracyjna: Żaneta Wójcicka

Biuro Obsługi Interesanta
Pomoc Administracyjna: Agnieszka Sagan - tel. 41 370 51 33

 

Dział Aktywizacji i Integracji Dzieci i Młodzieży oraz Seniorów

Kierownik Działu
: Ola Kowalska - tel. 41 370 51 35
Instruktor ds. Kulturalno Oświatowych Świetlicy Środowiskowej:  - tel. 41 370 51 35

Klub Seniora - tel. 41 370 51 47
Instruktor Kulturalno-Oświatowy Klubu Seniora:  Paweł Karolczak
Instruktor Terapii Zajęciowej:
Agnieszka Smorga
Koordynator Klubu Seniora: Emil Margiel

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy:   tel. 41 370 51 48
Terapeuta zajęciowy
Psycholog
Opiekun
Sprzątaczka

 

Sekcja ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych oraz Stypendiów Szkolnych

referenci: Danuta Płachta, Grażyna Janik - tel. 41 370 51 18

  

Samodzielne Stanowisko Sekretarki

Referent: Małgorzata Tomczyk - tel. 41 370 51 00, 41 378 44 42

  

Samodzielne Stanowisko Sprzątaczki

Małgorzata Jaroszek, Elżbieta Baron

 

Samodzielne Stanowisko Kierowcy

Adam Pałka, Arkadiusz Trzcionka - tel. 41 370 51 29