Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju realizował projekt w partnerstwie pn. „Rodzina Wspólna Troska” w ramach którego udzielał wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny. Projekt był realizowany od 01.04.2018r. do 31.03.2020r. w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walska z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Podmiotem inicjującym Projekt oraz Partnerem wiodącym był Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.

Partnerzy:
Gmina Solec-Zdrój/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój
Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
W ramach projektu byli zatrudnieni specjaliści: psycholog, pedagog, psychoterapeuta, terapeuta do zajęć psychoedukacyjnych, pracownik socjalny, spec. do zajęć rękodzieła artystycznego oraz zostały utworzone grup wsparcia dla:

• osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi;
• osób starszych z niepełnosprawnością;
• osób głuchych i niedosłyszących;
• osób, niewidomych i niedowidzących;
• matek z dziećmi niepełnosprawnymi;
• Amazonek;

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, informuję iż pełni instytucjonalną gotowość do świadczenia w/w usług. W przypadku zgłoszenia się osób w celu udzielenia wsparcia specjalistycznego MGOPS w Busku-Zdroju podejmie wszelkie starania aby udzielić pomoc.
Osoby chętne do skorzystania z ww. wsparcia mogą kontaktować się telefonicznie pod nr Tel. 41 370 51 35