Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjno krajoznawczego w ramach realizacji projektu pn. "Rodzina Wspólna Troska"

Zaproszenie wraz z załącznikami [pdf]

[2020-02-27] Informacja o wynikach [pdf]