Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

ZAŁĄCZNIKI  DO  WNIOSKU  O  DODATEK MIESZKANIOWY

1. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu (decyzja,przydział lokalu, umowa najmu).

2.Dokumenty poświadczające dochody wpisane do deklaracji o dochodach (zaświadczenie o zarobkach, odcinki renty lub zaświadczenie z ZUS, zaświadczenia z o

wysokości stypendium,zaświadczenie z PUP  itd.) za ostanie pełne  trzy  miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku.

3.Faktura za energię elektryczną (nieprognozowana) w przypadku braku centralnej ciepłej wody.

4.Wniosku nie trzeba poświadczać u zarządcy lokalu

5.Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).

 

  Wniosek wraz z załącznikami