Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

ZAŁĄCZNIKI  DO  WNIOSKU  O  DODATEK MIESZKANIOWY

  1. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu (decyzja,przydział lokalu, umowa najmu).

  2.Wydruk komputerowy o wysokości czynszu.

  3.Dokumenty poświadczające dochody wpisane do deklaracji o dochodach (zaświadczenie o zarobkach, odcinki renty lub zaświadczenie z ZUS, zaświadczenia z o

wysokości stypendium,zaświadczenie z PUP  itd.) za ostanie pełne  trzy  miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku.

  4.Rachunek za energię elektryczną (nieprognozowany) w przypadku braku centralnej ciepłej wody.

  5.Wniosek należy poświadczyć u zarządcy lokalu (SM, MGZK, Wspólnota Mieszkaniowa) oraz w UMiG p.30

  6.Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).

 

  Druk zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy