Dodatki mieszkaniowe mieszczą się w budynku MGOPS

w Busku -Zdroju ul.Kościuszki 2a pok nr 18

tel. 41 370 51 18

 

Przyjmowanie wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów codziennie  pokój nr 18

godz. 7.00 – 15.00