Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Trwająca w naszym kraju trudna sytuacja epidemiologiczna i panujące zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, w dalszym ciągu uniemożliwiają prowadzenie zajęć stacjonarnych w Klubie Seniora. Niemniej jednak, mimo tak trudnego dla wszystkich okresu izolacji nie zapominamy o naszych Seniorach, uczestnikach projektu pn. „Aktywni Seniorzy w Busku-Zdroju”.
Pracownicy zaangażowani w realizację projektu w sposób alternatywny udzielają różnych form wsparcia. Pracownik socjalny utrzymuje stały kontakt telefoniczny z UP, monitoruje ich sytuację rodzinną, zdrowotną i materialną oraz pomaga w rozwiązaniu różnych problemów.

Pomimo trwającej pandemii i zawieszeniem prowadzenia zajęć w Klubie Seniora opiekunowie projektu pn. „Aktywni Seniorzy w Busku-Zdroju” przygotowali dla uczestników projektu pakiet zajęć, w których biorą udział w sposób zdalny tj. za pomocą komputera lub telefonu, poprzez łączenie się z instruktorami ze swoich domów. Są to zajęcia gimnastyczne, artterapia/rękodzieło, plastykoterapia.
Każdy uczestnik ma możliwość korzystania z zajęć gimnastycznych on-line lub otrzymuje od trenera instrukcję wykonywania poszczególnych ćwiczeń.
Na zajęcia rękodzielnicze i plastykoterapię Seniorzy otrzymują materiały zakupione w ramach projektu i przeznaczone do realizacji tych zajęć. Są to elementy służące do wykonania np. stroików, figurek, świec, kleje, bibuła, krepina, brokaty, serwetki itp.. Natomiast uczestnikom zajęć z plastykoterapii zostały udostępnione sztalugi, podobrazia, farby, pędzle, bloki, kredki i pastele. Do końca grudnia w sposób zintensyfikowany prowadzone były warsztaty teatralne, podczas których uczestnicy przygotowywali przedstawienie jasełkowe, które planowali zaprezentować na deskach Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w okresie świątecznym. Jednak w związku z istniejącymi obostrzeniami było to niemożliwe. Mimo zakończenia bloku warsztatów teatralnych w ramach projektu, uczestnicy grupy teatralnej deklarują, że nadal będą kontynuować zaszczepioną w nich pasje, będą przygotowywać kolejne przedstawienia, które mają nadzieję w przyszłości zaprezentować lokalnej społeczności.

W ramach realizacji projektu pn. „Aktywni Seniorzy w Busku-Zdroju” od grudnia część zajęć realizowana jest w systemie zdalnym. Prowadzący zajęcia łączą się z Seniorami za pomocą dostępnych urządzeń tj. smartfonów i laptopów aby wspólnie realizować program zajęć.
Z takiej formy spotkań i pracy korzystają między innymi uczestnicy grupy artterapii/rękodzieła. Wykorzystując materiały przeznaczone na realizację zajęć Seniorki przygotowały piękne stroiki i dekoracje świąteczne, które przekazały dla Hospicjum w Busku-Zdroju.

 Delegacja czterech Seniorek zgromadzonych wokół stołu, na którym ułożone są wykonane przez nie kolorowe stroiki i dekoracje świąteczne. Delegacja czterech Seniorek zgromadzonych wokół stołu, na którym ułożone są wykonane przez nie kolorowe stroiki i dekoracje świąteczne.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup i dostawę urządzenia do pomiaru temperatury ciała , środków ochronnych i środków do dezynfekcji na potrzeby uczestników projektu oraz kadry merytorycznej w projekcie pn. „aktywna integracja szansą na sukces osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w gminie busko-zdrój”

Zaproszenie wraz z załącznikami [ pdf ]
Podpis elektroniczny xades ].

[2020-10-30] Informacja o unieważnieniu postępowania [ pdfPodpis elektroniczny xades ].

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup i dostawę urządzenia do dezynfekcji – ozonatora do dezynfekcji pomieszczeń noclegowni na potrzeby uczestników projektu oraz kadry merytorycznej w projekcie pn. „aktywna integracja szansą na sukces osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w gminie busko-zdrój”

Zaproszenie wraz z załącznikami [ pdf ]
Podpis elektroniczny xades ].

[2020-10-30] Informacja o unieważnieniu postępowania [ pdfPodpis elektroniczny xades ].

Hospicjum( z łac hospitium) to instytucja funkcjonująca w ramach opieki zdrowotnej, stosująca metody opieki paliatywnej i jest dedykowana pacjentom przewlekle i nieuleczalnie chorym.
Drugiego października uroczyście otwarto budynek buskiego hospicjum gdzie dla chorych pacjentów przygotowano 94 miejsca.
Tego dnia we wszystkich uroczystościach związanych z otwarciem nowej placówki medycznej aktywnie uczestniczyli buscy seniorzy z Klubu Seniora w Busku-Zdroju.