Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Obsługi Interesanta: +48 41 370 51 33

Sekretariat: +48 41 370 51 00, +48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023. Fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w KielcachBurmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora oraz Skarbnik Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Artur Tokarz podpisali z Wojewodą Świętokrzyskim - Zbigniewem Koniuszem umowę na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Program skierowany jest do:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym albo
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit.a i b, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej będzie dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  1. załatwieniu spraw urzędowych
  2. korzystaniu z dóbr kultury: np. kino
  3. zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu z niej. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być świadczona wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewni tej usługi.

Szczegółowych informacji na temat Programu można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ul. Kościuszki 2a w godz. od 7:00 do 15:00 lub pod nr tel. 41370-51-13.