Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Obsługi Interesanta: +48 41 370 51 33

Sekretariat: +48 41 370 51 00, +48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Informujemy, że od 20.02.2023 r. rozpoczynamy wydawanie skierowań do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej tj.:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane otrzymywaniem żywności w ramach Programu powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
ul. Kościuszki 2 a (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

W celu zakwalifikowania się do otrzymywania pomocy w formie artykułów żywnościowych należy udokumentować dochody za miesiąc poprzedzający składanie oświadczenia o dochodzie w rodzinie lub dochodzie osoby samotnie gospodarującej (netto).

Uwaga!
Osoby, które wcześniej korzystały z pomocy żywnościowej, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu celem zakwalifikowania do Programu.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

PODROGRAM 2021 Plus