INSPIRES Sp. z o.o. jest realizatorem projektu „SIŁA KWALIFIKACJI! " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020.


Celem głównym projektu jest  nabycie przez minimum 143 osób w wieku 18 lat i więcej  - 79 kobiet i 64 mężczyzn,  kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach :

KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE – 64h

KADRY I PŁACE – 120h

SPAWANIE met. MAG – 125h

Do projektu zapraszamy osoby  zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenach miast Staszów, Jędrzejów, Końskie, Busko-Zdrój  województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące :

  1. Szkolenie zawodowe
  2. Egzamin nadający kwalifikacje zawodowe

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom :

1.       Obiad w dniu szkoleniowym - zajęcia stacjonarne min. 6h/dziennie

2.       Serwis kawowy – zajęcia stacjonarne

3.       Komplet materiałów dydaktycznych

4.       Ubezpieczenie NNW

Priorytetowo traktujemy osoby po 50r.ż., osoby o niskich kwalifikacjach - ISCD 2, jak również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Kielce, ul. Piotrkowska 12, lokal nr 202, tel. 510 - 748 - 100.
Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne: http://sk.inspires.pl/