Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Centrum Integracji Społecznej w Busku-Zdroju z siedzibą w Kostkach Dużych

Zaprasza osoby:

 • długotrwale bezrobotne ( powyżej 12 miesięcy),
 • niepełnosprawne,
 • uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego  w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • zwolnione z zakładów karnych,
 • pobierające rentę socjalną,
 • oraz  osoby, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy i posiadają ograniczone możliwości funkcjonowania  w życiu społecznym  i zawodowym.

Centrum Integracji Społecznej opiera się na  świadczeniu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie w sposób kompleksowy oparty  na realizacji indywidualnych programów integracji społecznej  i zawodowej obejmujących warsztaty zawodowe, indywidualne wsparcie psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty edukacyjne, zajęcia terapeutyczne, grupę wsparcia dla osób współuzależnionych.
Uczestnikom CIS zapewniamy:

 • świadczenie integracyjne;
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;        
 • ubezpieczenie NNW;
 • posiłek;
 • ubrania robocze.

Osoby chętne do zapisu zapraszamy do Biura CIS:
Kostki Duże 60
28-100 Busko-Zdrój
Tel. 730 533 903
Czynne: pon-pt w godz. 8.00- 16.00

Plakat [pdf]