Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko

Stanowisko : Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Wymiar czasu : 1/2 etatu
Rodzaj umowy : umowa o pracę na czas określony

Dokumenty źródłowe do pobraniapdf ].

Informacja o wynikach naborupdf ].