Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, iż: wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” w wersji elektronicznej można składać w okresie od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r. natomiast w wersji papierowej w okresie od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż świadczenia wychowawcze 500+ zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na okres zasiłkowy 2019/2021 zostały przyznane do 31.05.2021 r. w związku z powyższym nie ma potrzeby ponownego składania wniosków o ustalenie prawa do powyższego świadczenia w roku 2020.