Informujemy, iż ze względu na zagrożenia związane z koronawirusem COVID-19 od miesiąca kwiecień 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju nie będzie realizował wypłat świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w kasie tut. Ośrodka.

Nawiązując do powyższego niezbędne jest dostarczenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju numeru rachunku bankowego celem realizacji wypłaty w/w świadczeń.