Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

W dniu 08.01.2020r. rozpoczęła się kolejna edycja spotkań Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, która działa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. W styczniu spotkania grupy odbywają się w środy, a od lutego 2020r. w każdy wtorek od godz. 15.00-17.00.

Działania grupy skoncentrowane są na szeroko rozumianej integracji i reintegracji społecznej, profilaktyce uzależnień, profilaktyce i poradnictwie w chorobach związanych z uzależnieniem, zajęciach z duchowości, pracy socjalnej z osobami z grupy ryzyka, alternatywnych sposobach spędzania wolnego czasu m.in. przewidziane są zajęcia kulinarne, spotkania z ciekawymi ludźmi z regionu, zwiedzanie Parków Krajobrazowych, Rezerwatu skalno-stepowego itp. W motywowaniu do trwania w trzeźwości pomogą członkowie grup AA z Buska-Zdroju, Solca-Zdroju, Pińczowa i Kielc.

W każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 14.00-15.00 będzie możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Osoby chętne zarówno kobiety jak i mężczyźni do udziału w spotkaniach grupy wsparcia mogą uzyskać dodatkowe informacje od koordynatora grupy - Beata Cieplińska tel 41 370 51 13.