Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, iż wypłata świadczeń 500+ za miesiąc grudzień 2019 r. odbędzie się w dniu 17.12.2019 r. (wtorek)
Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu grudzień 2019 r. odbędzie się:
19.12.2019 r. (czwartek) wypłaty od litery A do M
20.12.2019 r. (piątek) wypłaty od litery N do Z