Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Pobierz wniosek [ pdf ]

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 800 zł (od nowego okresu zasiłkowego 2020/2021, kryterium dochodowe wzrasta do 900 zł )
Wraz z wejściem w życie tarczy antykryzysowej 3.0 zmieniają się od 01.10.2020 r. kryteria przyznawania alimentów przez fundusz alimentacyjny. O 100 złotych podniesiono próg dochodowy i przyjęto zasadę "złotówka za złotówkę".

  • Rodzice na zasadzie "złotówka za złotówkę" mogą wystąpić o świadczenie z funduszu alimentacyjnego nawet po przekroczeniu progu, świadczenie nie może być jednak niższe niż 100 złotych
  • Wprowadzone zmiany mają obowiązywać od 1 października 2020 roku

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane jest w kwocie zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie od Komornika Sądowego o stanie egzekucji za rok poprzedzający okres zasiłkowy;
  • zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskutecznej egzekucji z ostatnich dwóch miesięcy
  • prawomocny wyrok zasądzający alimenty
  • oświadczenie/zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej/wyższej