Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 725zł (od nowego okresu zasiłkowego 2019/2020, kryterium dochodowe wzrasta do 800zł )

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane jest w kwocie zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18. roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie od Komornika Sądowego o stanie egzekucji za rok poprzedzajacy okres zasiłkowy;
  • zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskutecznej egzekucji z ostatnich dwóch miesięcy
  • prawomocny wyrok zasądzający alimenty
  • oświadczenie/zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej /wyższej