Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Rozpoczął się projekt pn. "Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi".
W projekcie bierze udział 40 uczestników. Są to osoby w wieku 60+ z terenu gminy Busko-Zdrój, korzystające ze świadczeń materialnych i niematerialnych tut. Ośrodka.
Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach z psychologiem, zajęciach psychoedukacyjnych, zajęciach z wolontariatu, zajęciach oraz konsultacjach z dietetykiem. W dalszej części projektu uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach komputerowych podnoszących kompetencje cyfrowe.
Zależy nam, aby każdy mieszkaniec gminy Busko-Zdrój, który ukończył 60 lat, mógł aktywnie spędzić wolny czas i poczuć się dobrze wśród osób w podobnym wieku i w podobnej sytuacji życiowej. Mamy wielką nadzieję, że projekt będzie sprzyjał solidarności międzypokoleniowej, na trwale zintegruje i zaktywizuje buskich seniorów, a także zwiększy ich szansę na zdrowe, długie i aktywne życie.

Więcej...

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Zainwestuj w siebie zmień własną przyszłość”

Po zakończonych w dniu 14.09.2017r. stażach zawodowych, w których przez okres 6 miesięcy brało udział 20 uczestników projektu, aż 11 z nich podpisało umowę o pracę. Niniejsze umowy dostarczone zostały do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej i załączone do dokumentacji projektowej. Podpisane umowy mają obecnie charakter czasowy.
Zaangażowane uczestników projektu w proces samorealizacji jest tak duże, że bez wątpienia wykorzystają szansę i nadal będą sumiennie realizować zadania związane z wykonywaną pracą i powierzonymi im obowiązkami.
Sytuacja pozostałych 9 osób i niepodjęcie zatrudnienia, nie wynika z ich niedostatecznego zaangażowania w wykonywane na stażach prace. Niejednokrotnie powodem nie podpisania umowy o pracę, są losowe sytuacje życiowe. Nie zmienia to jednak faktu, że udział w projekcie miał i obecnie ma - duży wpływ na ich funkcjonowanie społeczne. Osoby biorące udział w szkoleniach, kursach, czy też stażach zawodowych stały się bardziej otwarte, pewne siebie i swoich umiejętności. W świadomy sposób dokonują wyborów związanych również z podjęciem odpowiedniej dla każdego pracy. Stąd podpisanie umów jest zapewne kwestią czasu.

Nabór na stanowisko Koordynatora Klubu Seniora

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko w ramach realizacji projektu konkursowego
pn. "Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi"

Stanowisko: Koordynator Klubu Seniora
Wymiar czasu: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od 01.11.2017r. do 31.03.2019r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Aktualizacja : 31-10-2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

Lista [ pdf ]

Aktualizacja : 09-11-2017

Informacja o wynikach naboru [pdf]

"Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi"

 Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi

Zakończono staże realizowane w ramach projektu „Zainwestuj w siebie- zmień własną przyszłość”

W dniu 14.09.2017r. - 20 - uczestników projektu pn. „Zainwestuj w siebie-zmień własną przyszłość” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyło udział w stażach zawodowych.
    Staże realizowane były w okresie od 15.03.2017r. do 14.09.2017r.  Uczestnicy projektu mieli możliwość wykonywania pracy w zawodach do których uzyskali odpowiednie kwalifikacje. Podczas swojego udziału w projekcie,  ukończyli m.in. kursy zawodowe  dające im uprawnienia do pracy w wybranym zawodzie. W okresie realizacji staży – uczestnicy projektu- mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed pracodawcą, a  ich duże zaangażowanie, w założeniach projektu, miało doprowadzić do podpisania umowy o pracę - już po zakończeniu udziału w stażu.
Dane dotyczące ilości podpisanych umów o pracę zamieszczane będą w kolejnych artykułach.
    W okresie od 15.09.2017r. do 20.12.2017r. uczestnicy projektu objęci będą tzw. monitoringiem. Polegać on będzie, na comiesięcznym podejmowaniu osobistego kontaktu z pracownikiem projektu w celu informowania o swojej aktualnej sytuacji zawodowej. Zobowiązanie dotyczące opisanego wyżej monitoringu, zostało zawarte i podpisane  przez uczestników projektu w kontraktach socjalnych.

Więcej...

Informacja EFS

Kolejny miesiąc staży zawodowych realizowanych przez 20 uczestników projektu pt. : Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość” dobiega końca.
Uczestnicy projektu poprzez udział w nich nadal rozwijają swoje umiejętności. Zdobyta wiedza podczas zajęć odbytych w ramach projektu w okresie poprzedniego roku, możliwość jej wykorzystania przy jednoczesnym budowaniu doświadczenia w pracy ma pozytywne skutki.
    Codzienne obowiązki, współpraca w grupie nie jest  procesem łatwym, aczkolwiek możliwym. Osoby podejmujące się udziału w projektach mających na celu aktywizację społeczną i  zawodową podejmują się jednocześnie walki o samego siebie.  Dają jasny sygnał niezgody na sposób swojego funkcjonowania w przeszłości, chęci wzięcia losu w swoje ręce i jego diametralnej zmiany.  
    Stażyści korzystają z pełni praw i obowiązków wynikających z zawartych umów stażowych.

Więcej...