Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Nabór na stanowisko Koordynatora Klubu Seniora

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko w ramach realizacji projektu konkursowego
pn. "Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi"

Stanowisko: Koordynator Klubu Seniora
Wymiar czasu: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od 01.11.2017r. do 31.03.2019r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

"Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi"

 Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi

Zakończono staże realizowane w ramach projektu „Zainwestuj w siebie- zmień własną przyszłość”

W dniu 14.09.2017r. - 20 - uczestników projektu pn. „Zainwestuj w siebie-zmień własną przyszłość” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyło udział w stażach zawodowych.
    Staże realizowane były w okresie od 15.03.2017r. do 14.09.2017r.  Uczestnicy projektu mieli możliwość wykonywania pracy w zawodach do których uzyskali odpowiednie kwalifikacje. Podczas swojego udziału w projekcie,  ukończyli m.in. kursy zawodowe  dające im uprawnienia do pracy w wybranym zawodzie. W okresie realizacji staży – uczestnicy projektu- mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed pracodawcą, a  ich duże zaangażowanie, w założeniach projektu, miało doprowadzić do podpisania umowy o pracę - już po zakończeniu udziału w stażu.
Dane dotyczące ilości podpisanych umów o pracę zamieszczane będą w kolejnych artykułach.
    W okresie od 15.09.2017r. do 20.12.2017r. uczestnicy projektu objęci będą tzw. monitoringiem. Polegać on będzie, na comiesięcznym podejmowaniu osobistego kontaktu z pracownikiem projektu w celu informowania o swojej aktualnej sytuacji zawodowej. Zobowiązanie dotyczące opisanego wyżej monitoringu, zostało zawarte i podpisane  przez uczestników projektu w kontraktach socjalnych.

Więcej...

Informacja EFS

Kolejny miesiąc staży zawodowych realizowanych przez 20 uczestników projektu pt. : Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość” dobiega końca.
Uczestnicy projektu poprzez udział w nich nadal rozwijają swoje umiejętności. Zdobyta wiedza podczas zajęć odbytych w ramach projektu w okresie poprzedniego roku, możliwość jej wykorzystania przy jednoczesnym budowaniu doświadczenia w pracy ma pozytywne skutki.
    Codzienne obowiązki, współpraca w grupie nie jest  procesem łatwym, aczkolwiek możliwym. Osoby podejmujące się udziału w projektach mających na celu aktywizację społeczną i  zawodową podejmują się jednocześnie walki o samego siebie.  Dają jasny sygnał niezgody na sposób swojego funkcjonowania w przeszłości, chęci wzięcia losu w swoje ręce i jego diametralnej zmiany.  
    Stażyści korzystają z pełni praw i obowiązków wynikających z zawartych umów stażowych.

Więcej...

Staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Zainwestuj w siebie-zmień własną przyszłość”

20 uczestników realizowanego od 2016 roku projektu – ukończyło kolejny miesiąc staży zawodowych.  Dzięki wsparciu opiekunów doskonalą swoje umiejętności zawodowe. Mając określony zakres obowiązków nabywają dodatkowo umiejętności pracy w grupie, poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności.
Rozwijając się zawodowo - jednocześnie rozwijają  swoje umiejętności społeczne.

Staże zawodowe realizowane będą do dnia 14 września 2017 roku. Po ich zakończeniu sytuacja uczestników projektu będzie monitorowana w okresie trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Zakładamy, że duża grupa stażystów uwieńczy udział w projekcie- podpisaniem umowy o prace !

Więcej...

Realizacja staży zawodowych w ramach projektu „ Zainwestuj w siebie- zmień własną przyszłość”

20 uczestników projektu kontynuuje realizacje staży zawodowych.
Większość pracodawców skorzystała z możliwości uzyskania środków na wyposażenie stanowiska pracy stażysty z którym podpisano umowę o staż. Aktywizacja ta została zaplanowana w projekcie i dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupione produkty zostały oznaczone odpowiednimi logotypami wskazującymi jednoznacznie na ich źródło sfinansowania.
Uczestnicy staży, jak również pracodawcy, oraz opiekunowie stażystów podlegają procesowi monitorowania na terenie zakładów pracy przez pracowników projektu.
Dodatkową informację stanowi fakt, iż grupa 15 osób, które swój udział w projekcie zakończyły w dniu 28.02.2017r. - zakończyły również udział w monitoringu m.in ich sytuacji zawodowej.  Do informowania o ewentualnych zmianach w swojej sytuacji ,  byli zobowiązani m.in. w podpisanych kontraktach socjalny w okresie trzech miesięcy, po zakończeniu udziału w projekcie.

Więcej...