Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Świetlica

Regulamin Świetlicy

 

Świetlica Środowiskowa ul. Kościuszki 2a , 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 5135
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

w okresie wakacyjnym w godz. od 10.00 do 19.00

Uczestnikami zajęć w świetlicy mogą być:

 • Dzieci od 5 roku życia
 • Młodzież
 • Dorośli (rodzice, nauczyciele i inne osoby dorosłe mające problemy rodzinne, wychowawcze, społeczne)

Do świetlicy przyjmowane są dzieci i młodzież:

 • Na ich prośbę / za zgodą opiekunów/;
 • Na prośbę opiekunów;
 • Na wniosek szkoły, czy innej osoby, instytucji, która stwierdza taką potrzebę;

Placówka zapewnia dzieciom w szczególności:

 • pomoc w nauce;
 • organizacje czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacje zabaw i zajęć sportowych;
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny;
 • prace wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu;
 • kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem;
 • stałą współprace ze szkołą, sądem itp.;

Świetlica Środowiskowa oferuje:

Gry:

 • bulle;
 • koszykówka;
 • piłka ręczna;
 • piłka nożna;
 • bilard;
 • pingpong;
 • piłkarzyki;

Zabawy:

 • chodzenie na szczudłach;
 • rola bola
 • trampolina;
 • tablica Multimedialna;

Koła zainteresowań:

 • Koło fotograficzne;
 • Koło modelarskie;


Wycieczki rowerowe,
Komputery z dostępem do internetu,
Siłownię.

 

Świetlica Wielopokoleniowa os. Świerczewskiego 17, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 9103
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00

 

Uczestnicy Świetlicy Wielopokoleniowej:

 • Dzieci od 6 roku życia;
 • Młodzież;
 • Dorośli (rodzice, nauczyciele i inne osoby dorosłe mające problemy rodzinne, wychowawcze, społeczne);
 • Ze świetlicy wielopokoleniowej mogą korzystać dorośli mieszkańcy gminy Busko-Zdrój, którzy ze względu na wiek, chorobę , niepełnosprawność lub sytuacje rodzinną mają ograniczone możliwości kontaktów społecznych, a chcieliby podnieść swoją aktywność społeczną i zintegrować się ze społecznością lokalną.

Świetlica Wielopokoleniowa zapewnia dzieciom w szczególności:

 • pomoc w nauce i odrabianiu  lekcji domowych;
 • organizacje czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacje zabaw i zajęć sportowych;
 • pomoc w sytuacjach  kryzysowych, szkolnych i rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny;
 • prace wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywania różnych umiejętności społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu;
 • kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem;
 • stałą współpracę ze szkołą, sądem itp.

Działalność Świetlicy Wielopokoleniowej skierowana dla osób dorosłych jest ukierunkowana na:

 • umożliwienie rozwijania wszechstronnej aktywności w środowisku seniorów, animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, zwłaszcza o charakterze integracyjnym;
 • udział w konkursach i projektach na rzecz społeczności lokalnej oraz osób w podeszłym wieku;
 • organizowanie spotkań tematycznych o charakterze informacyjno – edukacyjnym dla środowiska osób w wieku poprodukcyjnym
 • organizowanie zajęć praktycznych, relaksacyjnych i artystycznych z różnych dziedzin wiedzy i zainteresowań;
 • podnoszenie świadomości społecznej i kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich

Świetlica Wielopokoleniowa oferuje:

 • Koło robótek ręcznych
 • Koło brydżowe oraz naukę gry w brydża
 • Gry stołowe ( szachy, warcaby,kalambury, skrabble)
 • Zajęcia gimnastyczne
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia taneczne
 • oraz imprezy tematyczne i okolicznościowe oraz wydarzenia kulturalne pojawiające się systematycznie w trakcie całego roku